CONDICIONS D'US

CONDICIONS D'US

A- CONDICIONS GENERALS DE COMPRA I ACCEPTACIÓ

Aquestes condicions generals de compra regulen l’adquisició, a través de la pàgina web: canperol.cat, per part dels clients de Can Perol, dels productes oferts a la pàgina web.

Les dades identificatives de l’empresa responsable de la pàgina web són les que figuren a continuació:

Can Perol Baix Llobregat, S.L.
NIF: B 64801798
Carrer Baixada del Camp de Futbol, nau 2B
08620 Sant Vicenç dels Horts (Baix Llobregat)
www.canperol.cat

 

Per comprar mitjançant la web cal que el client es registri com a usuari de la pàgina web Can Perol, i accepti les Condicions Generals de Compra. Aquesta acceptació significa l’acceptació expressa, plena i sense reserves de la totalitat de les condicions generals de compra en la versió publicada per Can Perol en el moment de l’accés del client a la botiga virtual.

Els Fulls Oficials de Reclamació restaran a disposició dels clients en la seu de la empresa o mitjançant comunicació al departament d’atenció al client.

 

B- NATURALESA DE LA COMANDA VIRTUAL

Els productes es destinen a consumidors finals, en el sentit establert pel Decret 1/2007 que desenvolupa el text refós de la Llei 26/1984, de 19 de juliol, general per a la defensa dels consumidors i usuaris, i per al consum propi del client o de les persones en nom de les quals el client ha d’estar legalment autoritzat per actuar. Per tant, queden exclosos del servei de supermercat empreses majoristes, distribuïdores, centrals de compra, grans superfícies, altres intermediaris professionals del sector de l’alimentació i els seus sectors afins, així com consumidors domiciliats fora de l’àmbit d’activitats de Can Perol, sense expressa autorització i coneixement de la direcció de Can Perol.

En virtut del text anterior, queda totalment prohibida la revenda dels productes adquirits a través de la pàgina web. El client ha de declarar ser major d’edat i disposar de la capacitat jurídica suficient per vincular-se per les presents condicions generals de compra al contractar amb Can Perol, i ha d’acceptar de forma expressa i sense excepcions, que l’accés a la compra i el seu ús estan sota la seva responsabilitat. Can Perol es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís, la presentació i configuració de la pàgina web, així com a suspendre-hi l’accés de manera temporal o definitiva.

C- OPERATIVA DE LES COMANDES VIRTUALS

Registrar-se en la pàgina web

Per a l’accés als serveis que ofereix Can Perol cal que us enregistreu, donant-vos d’alta com a usuari/a de Can Perol. Caldrà omplir un formulari amb les dades necessàries perquè Can Perol pugui lliurar les comandes efectuades.

Per garantir la màxima seguretat en les dades cedides pel client, la pàgina web disposa del sistema de seguretat https.

 

A la web el client també hi trobarà una zona, a “Les meves dades”, on podrà modificar les seves dades d’accés. A través de la pestanya “Les meves compres”, el client també podrà fer un seguiment de les pròpies comandes.

En qualsevol moment, el client podrà accedir a les seves dades, modificar-les o eliminar-les enviant un correu electrònic mitjançant l’accés a “Contacte” o trucant telefònicament al número 933 968 031

 

Assortiment de productes i aplicació de preus de Can Perol

Can Perol ofereix un ampli i variat assortiment de productes agraris i relacionats amb aquests. Des del seu ordinador, el client pot adquirir aquests productes sense necessitat de desplaçar-se.

Can Perol li garanteix el preu del dia que es va realitzar la compra, amb independència del dia que es faci el lliurament, de manera que el client pugui aprofitar totes les ofertes existents en el moment de realitzar les seves comandes, sense perjudici que, en el moment del lliurament, aquestes ofertes podessin no estar vigents. Com a excepció, en el cas dels productes venuts a pes, el preu final pot variar lleugerament depenent del seu pes exacte. A Can Perol es pesa cada producte i es cobra l’import real del mateix, en funció del preu per kg.

Els preus de la botiga virtual inclouen l’impost sobre el valor afegit (IVA) aplicable.

Així mateix, Can Perol informa que la imatge dels productes que apareix a la botiga pot variar lleugerament de la dels productes finalment lliurats.

Can Perol es reserva el dret a modificar, unilateralment, en qualsevol cas i sense previ avís, els preus dels productes, així com a suspendre’n o cancel·lar-ne la venda de forma temporal o definitiva.

La validesa de les ofertes tindrà el caràcter que s’estableixi en la mateixa web de Can Perol.

 

 

1. COMANDA

La comanda pot fer-se efectiva a través de la nostra pàgina web (7 dies/setmana 24h/dia) o a info@canperol.cat; o bé trucant al 933 968 031 en horari de 9:00 a 14:00 h i de 15:00 a 17:00 h.

 

Hi ha dues opcions per realitzar una compra:

·         Elaborant la pròpia cistella a partir de la icona ‘productes’, navegant per la pàgina web, incorporant els articles i quantitats de la preferència del client.

·         Contractant una cistella de subscripció. En aquest cas, Can Perol variarà setmanalment el contingut de la cistella segons els productes de temporada. Cal que es sol·licitis tan sols una vegada, i serà rebuda amb la periodicitat pactada durat la subscripció. Aquest servei es pot anul·lar o suspendre comptant amb un preavís d’un mínim de tres dies.

 

2. DIES DE LLIURAMENT I TERMINIS PER FER COMANDA

La comanda pot realitzar-se tots els dies de la setmana per ser rebuda al llarg de la setmana següent, o bé a la mateixa, en funció del codi de postal i la ruta de transport que pertoqui.

Hi ha dues opcions: Venir a recollir la comanda a Can Perol, o bé rebre-la al domicili.

Si es ve a recollir a la nau de Can Perol, es pot escollir el dia de la setmana de més conveniència pel comprador.

Si la comanda és lliurada a un domicili, es podrà escollir el dia i hora que millor s’adaptin al usuari, segons la seva zona. Aquesta queda designada pel codi postal del domicili. Per qualsevol dubte, hi ha la possibilitat de contactar-nos a través d’un correu electrònic a: info@canperol.cat o bé trucant al 93 396 80 31.

 

3. DESPESES D’ENVIAMENT

Les despeses d’enviament són de 3,5 euros (IVA inclòs). No obstant, aquest import pot evitar-se si la comanda de l’usuari particular supera els 50 €, quan les despeses d’enviament seran gratuïtes.

 

4. ENVÀS

L’envàs usat per Can Perol és una caixa de cartró de la qual l’usuari no n’assumeix l’import. Aquesta, pot ser reciclada per l’usuari o bé retornada al transportista, que la portarà a la nau de Can Perol. Aquest envàs compleix les següents condicions:

·         No és retornable.

·         Més higiene, menys al·lèrgens. Al ser un envàs d’un sol ús, no quedaran restes de producte que s’arrosseguin d’una comanda a una altre. Així, no existirà cap risc de contagi indirecte entre productes (requeriments del Registre Sanitari).

·         Mentalitat sostenible. Utilitzem un envàs no derivat del petroli que, per tant, és més biodegradable, més reciclable i menys contaminant.

 

5. PREUS I PAGAMENT

Els preus que figuren en la web són amb IVA.

L’import de la comanda pot variar lleugerament respecte de l’import en fer-la, degut a la variabilitat dels productes que van a pes (cobrem el pes real).

Així mateix, l’import unitari pot variar respecte al de la pàgina web en casos puntuals de fortes variacions de preu del producte al mercat.

El pagament es farà mitjançant la tarja de crèdit o dèbit, o bé a càrrec del compte bancari. En el primer cas, es retindrà l’import exacte de la comanda que s’hagi fet, el qual podrà modificar-se fins a un 15% per sobre en funció del pes exacte dels productes que s’hagin seleccionat un cop pesats els mateixos.

En els dos casos, l’import final es carregarà al compte de l’usuari, facturat aproximadament una setmana després de que el mateix hagi rebut la seva comanda.

 

D- CONFIDENCIALITAT I SEGURETAT

Can Perol manté una política de confidencialitat de les dades aportades pels seus clients, i es compromet a protegir les dades personals d’aquests. La protecció de dades s’estén també en la recollida i ús de la informació proporcionada a través del portal. Per garantir la màxima seguretat en les dades cedides pel client, la pàgina web disposa del sistema de seguretat https.

En aquest sentit, Can Perol garanteix, en els terminis establerts en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), que tractarà confidencialment les dades personals del client, i què el servidor on s’ emmagatzemaran i tractaran aquestes dades disposa de les mesures de seguretat necessàries per evitar que hi puguin accedir persones no autoritzades.

Per això, Can Perol ha adoptat les mesures oportunes de caràcter tècnic i de seguretat en les seves instal•lacions, en els sistemes i fitxers, de conformitat amb l’establert al Reial decret 994/1999, d’ 11 de juny, pel qual s’aproven les mesures de seguretat aplicables a fitxers automatitzats amb dades de caràcter personal i, a més, la normativa de desenvolupament. No obstant això, Can Perol pot revelar, a requeriment de les autoritats públiques competents, les dades de caràcter personal i qualsevol altra informació que tingui a través dels seus sistemes informàtics, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables a cada cas.

En compliment del que disposa la LOPD, el client rebrà informació detallada sobre el tractament i ús de les seves dades de caràcter personal que figuren en el formulari de registre que ha emplenat per poder comprar a la botiga virtual , dades que ha d’acceptar expressament.

E- LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Aquestes condicions generals de compra s’interpretaran i regiran de conformitat amb la legislació vigent.Per a qualsevol qüestió litigiosa derivada de l’existència, accés, utilització o contingut de les Condicions Generals de Compra, tant el client, com Can Perol, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els hi pogués correspondre, se sotmeten a la jurisdicció i competència exclusiva dels Jutjats i Tribunals de Sant Boi de Llobregat.

L’acceptació d’aquestes condicions generals de compra per part del client és condició prèvia indispensable i obligatòria perquè es pugui beneficiar del servei que ofereix Can Perol. El client declara, sota la seva responsabilitat, haver llegit íntegrament i acceptat les condicions generals de compra i les condicions generals d’accés i ús del portal.

F- POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL DE CAN PEROL BAIX LLOBREGAT, S.L.

La protecció de les dades personals dels seus clients i de tercers és una de les preocupacions de Can Perol. A l’efecte de preservar-ne i garantir-ne la privacitat, i en estricte compliment de l’establert a la Llei orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) un cop el client hagi emplenat el formulari, Can Perol incorporarà les dades als seus fitxers, dels quals és responsable legalment.

El client ha d’emplenar completament el formulari de registre. En cas contrari, Can Perol, no li podrà presentar els serveis que s’ofereixen al portal. Per sol·licitar comandes de Can Perol el client ha de facilitar també les dades de caràcter personal que s’indiquen en el formulari de registre. El client, a més, ha de declarar que tota la informació que subministra per a l’accés als portals és vertadera, completa i precisa, i s’ha de comprometre a mantenir-la actualitzada.

Can Perol l’informa de que la recollida de les seves dades personals es produeix amb les finalitats següents: (i) poder-li prestar els serveis als que tindrà accés a través del nostre portal, una descripció dels quals es troba a les condicions generals d’accés i ús del portal (ii) comercials i publicitaris, respecte de productes, serveis, ofertes, promocions i altres activitats publicitàries, (iii) fer enquestes, estadístiques i anàlisis de tendències de mercat i (iv) elaborar perfils de l’usuari al objecte (per tal) de personalitzar i millorar els serveis que s’ofereixen.

A tal efecte Can Perol l’informa que el nostre servidor podrà enviar al seu ordinador un fitxer (cookie) que ens permetrà conèixer millor al client i personalitzar d’aquesta manera i en el seu interès, la informació que a través del nostra portal vostè rebi en el futur. En qualsevol cas, el client té la possibilitat de configurar el seu ordinador de forma que rebutgi la instal·lació d’aquest fitxer.

El client pot accedir a les seves dades personals, rectificar-les i cancel·lar-les, en els terminis establerts a la LOPD, i és el responsable del fitxer que tracta la pròpia Can Perol, el domicili de la qual és al carrer Baixada del Camp de Futbol, nau 2B de Sant Vicenç dels Horts (Baix Llobregat). Per la seva comoditat, podrà exercir els drets abans esmentats també per correu electrònic a l’adreça info@canperol.cat.

2008 Can Perol Baix Llobregat, S.L.
Tots els drets reservats.