AV═S LEGAL

AV═S LEGAL

Can Perol Baix Llobregat, S.L. Ara en endavant Can Perol.

La compilació (entenent-se com a tal la recopilació, ordenació i muntatge) de tot el contingut del lloc WebCan Perol és propietat exclusiva de Can Perol i es troba protegida per les normes nacionals i internacionals de propietat industrial i intel·lectual. Tot el programari utilitzat en el lloc Web Can Perol és de Can Perol, i es troba protegit per les lleis nacionals i internacionals de propietat industrial i intel·lectual.

Queda totalment prohibida qualsevol classe d’utilització del contingut d’aquest lloc Web, incloses la reproducció, modificació, distribució, transmissió, posterior publicació, exhibició o representació total o parcial del mateix, sense consentiment exprés Can Perol o dels seus proveïdors.

Can Perol i altres denominacions de productes, serveis, gràfics i logotips de Can Perol són marques protegides per Can Perol. Les denominacions d’altres productes, serveis i companyies esmentades en aquest document poden ser marques registrades dels seus respectius propietaris.

La reproducció, modificació, còpia, ús, distribució, comercialització, comunicació pública o qualsevol altra utilització de la informació continguda en el lloc Web de Can Perol (inclosos el seu propi disseny, configuració i forma d’exposició del lloc Web) que es realitzi sense autorització de Can Perol constitueix una infracció de la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual.

Can Perol es reserva tots els drets per a modificar, limitar o cancel·lar l’accés i continguts del web en qualsevol moment, no assumint responsabilitat alguna sobre la seva actualització. Així mateix, Can Perol es reserva la facultat d’efectuar modificacions en la configuració o presentació del seu web, podent fer ús de tal facultat sense previ avís.

Tant l’accés al web de Can Perol com l’ús de qualsevol informació continguda en el mateix és d’exclusiva responsabilitat de la persona que accedeix o ho usa, no responent Can Perol de cap conseqüència, mal o perjudici que pogués derivar-se de l’accés o ús de la informació. Can Perol no garanteix cap responsabilitat que pogués derivar-se dels continguts i serveis comercials o d’altra índole de webs que es poguessin enllaçar electrònicament (link), directa o indirectament, a través del web de Can Perol.

Can Perol exclou i declina qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de la transmissió d’informació entre usuaris a través de la xarxa Internet i no adquireix cap responsabilitat per causa de problemes tècnics o fallades mecàniques en els equips informàtics produïts durant la connexió a la xarxa, ja sigui a través del web de Can Perol o de webs de tercers.

Can Perol no es responsabilitza dels virus que tinguin el seu origen en una transmissió telemàtica infiltrats per terceres parts (per exemple, els macros de processadors de text, els applets de Java i els programes ActiveX), generats amb la finalitat d’obtenir resultats negatius per a un sistema informàtic.

Can Perol garanteix l’absoluta confidencialitat de les dades personals dels usuaris del web de Can Perol. Les dades proporcionades seran incorporades a una base de dades gestionada sota l’exclusiva responsabilitat de Can Perol, creada per a facilitar als usuaris la utilització dels serveis oferts per aquesta així com per a informar-los sobre els productes i serveis que puguin ser del seu interès. En compliment del disposat en la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre de Protecció de Dades de caràcter personal, l’usuari podrà en tot moment exercitar els drets que la llei li confereix relatius a l’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a la cessió de les seves dades al fitxer de propietat exclusiva de Can Perol enviant un e-mail a: info@canperol.cat